Kartkatalog

  
ENGLISH
Kartkatalog for Miljødirektoratet  

      KONTAKT:
      Miljødirektoratet

Velkommen til Miljødirektoratet sin offisielle kartkatalog. Her finner du informasjon om datasett og tilhørende karttjenester for publikum, saksbehandlere og planleggere innenfor natur- og miljø.

Katalogen inneholder detaljert informasjon om hvilke tekniske parametere som er nødvendig for å ta karttjenestene i bruk, og hvilke spesifikasjoner og håndbøker som gjelder for de aktuelle datasettene. Informasjonen gir deg oversikt over våre fagområder, datasett og tilhørende karttjenester, samt teknisk informasjon om hvordan du kan bruke karttjenestene i dine egne kartapplikasjoner. Noen av datasettene er tilgjengelig for nedlasting.

Alle kan fritt bruke våre data

Miljødirektoratet har etablert karttjenester for flere datasett i våre fagsystem. Alle kan fritt bruke våre data, eller implementere våre karttjenester i eksterne løsninger, men under følgende forutsetninger:
  • Miljødirektoratet skal varsles og godkjenne bruken av tjenestene i applikasjoner etc. Dette skal registreres i et eget registreringsskjema (se meny). Alle innmeldte vil automatisk få informasjon om etablering av nye eller ved endring av eksisterende datasett og karttjenester fra Miljødirektoratet.

  • Ved bruk og publisering av våre kartdata eller karttjenester skal Miljødirektoratet alltid være oppgitt som kilde til datasettene som blir benyttet (se mal for kildetekst under detaljert informasjon for hver enkelt tjeneste).

Hold deg oppdatert

Hvis du ønsker det, kan du registrere deg hos oss og få tilsendt informasjon per e-post når nye tjenester blir lagt til, eller det skjer endringer eller oppdateringer (se egen meny for registrering). Da blir du blant de første som får denne informasjonen!

Gi tilbakemelding

Vi setter pris på om du gir oss en tilbakemelding, dersom du oppdager feil eller mangler i kartkatalogen eller på våre karttjenester.
 

Siste oppdateringer :

28.05.2015


Kystlynghei lagt inn som kartlag i karttjenesten for utvalgte naturtyper . Les mer.

16.04.2015


Oppdatert versjon av datasettet viktige naturtyper i nedlasningsportalen. Les mer

16.04.2015


Varsel om utfasing av karttjenester for pilegrimsleden. Les mer

16.04.2015


Fem nye produktspesifikasjoner og nedlastingsprodukter. Les mer

16.02.2015


Ny karttjeneste for arter som har nasjonal forvaltningsinteresse. Les mer