DATASETT
Internt datasett

Areal på Statskog SF sin grunn som vurderes for vern.

Tema
Administrativt tema
Datasetteier
Naturarvseksjonen
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
Geografisk representasjon
Oppdateringsfrekvens
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
shape 19.10.2021 Last ned

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Gunnar Kjærstad
Telefon
+4795230617