DATASET
Internal dataset

NiN landskap er et system for beskrivelse av landskapsmessig variasjon som forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven. NiN landskap er en del av Artsdatabanken sitt typesystem «Natur i Norge (NiN)». Kartleggingsmetodikken er utviklet for Nordland fylke, og standarden er utviklet etter et pilotprosjekt i Nordland fylke. Systemet inneholder standardisert metodikk for avgrensing og typeinndeling av landskap. Landskapsnivået i NiN er tilpasset kartlegging i målestokk 1:50 000. Landskapstypeinndelingen i NiN omfatter alle landskap fra naturlandskap, via jordbrukslandskap til bylandskapet. På grunnlag av digitale terrengformanalyser er det laget standardiserte kriterier for inndeling i hovedtyper og grupper av hovedtyper, som fanger opp variasjonen i landskapet på grov skala. Videre er det utarbeidet en typeinndeling for å adressere landskapsvariasjon i finere skala basert på variasjon i landskapets innhold og egenskaper. Variasjon i landskapet langs ti gradienter danner grunnlag for denne inndelingen.

Theme
Biodiversity
Administrative theme
Dataset owner
Artsdatabanken
Database
None
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Hele Norge (fastlandet)
Precision
1:50 000
Spatial representation
Vector (Polygons)
Update frequency
Ikke planlagt
Terms
Både Artsdatabanken og Miljødirektoratet skal krediteres ved viderebruk av data fra datasettet NiN Landskap. Dette kan f.eks. gjøres slik:

Kilde: Artsdatabanken og Miljødirektoratet

Map data downloads

Format Export date Download

Leave feedback
Contact
Name
Trond Simensen
Phone
+4741509167
Services connected to the dataset
Important information
Datasettet er etablert av Artsdatabanken, som er offisiell eier og distributør av datasettet. Miljødirektoratet har, etter avtale med Artsdatabanken, lagret en kopi av datasettet med tanke på å sette opp en egen tjeneste på dette.