DATASETT
Internt datasett

Datasett som viser hvor i landet det finnes data for de ulike produktene i Nedlastingsportalen.

Tema
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår
For bruk i Nedlastingsportalen.
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Mehdi Khakpour
Telefon
+4745074196
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
Datasettet oppdateres automatisk med FME-jobber på TRDEFME02. Jobbene ligger i repositoryet Nedlastingsportal_Dekningskart.