DATASETT
Internt datasett

Datasett med N5000 landareal, forenklet landareal og forenklet maritime grenser. Datasettet brukes av Grunnforurensning 2.0 til å validere at målepunker er registrert på land.

MXD: \\trdearcgis01\ArcMap-filer\Interne_tjenester
FGDB: \\trdearcgis01\Kartdata\Norges_landomrader.gdb

Tema
Administrativt tema
Datasetteier
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Oppdateringsfrekvens
Vilkår
Til internt bruk
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Lars Christensen