DATASETT
Internt datasett

Målestasjoner for lufkvalitet (EUs luftkvalitetsdirektiv)

Tema
Forurensning
Administrativt tema
Prioriterte datasett (INSPIRE)
Datasetteier
Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Kommuner, NILU (distributør)
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Punkt)
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår
Kilde: Miljødirektoratet, Vegdirektoratet og NILU

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
xml 19.10.2021 Til portal

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Silje Aksnes Bratland
Telefon
+4741616527