DATASETT
Internt datasett

Datasettet inneholder områder hvor det er begrunnet mistanke om at løsmassene har forhøyede nivåer av miljøgifter. Begrunnelsen kan baseres på ulike typer kjennskap som finnes til tidligere arealbruk og/eller aktivitet

Tema
Forurensning
Administrativt tema
Datasetteier
Oslo kommune, Trondheim kommune
Fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Oslo, Trondheim
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår
Kontakt dataeierne for nærmere informasjon
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Noman Ahmed
Telefon
+4747252315
Viktige opplysninger
Datasettet er kun etablert for visning i fagsystemet Grunnforurensning.Dataene distribueres ikke av Miljødirektoratet.