DATASETT
Internt datasett

Datasett med breddegrader som vises som en del av bakgrunnkartet i Miljøstatus Kart (Miljøatlas)

Tema
Administrativt tema
Datasetteier
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Linjer)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Lars Christensen
Tjenester tilknyttet datasettet