DATASETT
Internt datasett

Datasettet er et subset av data i Vannmiljø på målinger av tungmetaller i forbindelse med overvåking av avrenning fra nedlagte kisgruver. Målingene er klassifisert og viser kun data fra 2006 og senere.

Datasettet og tilhørende tjenestene ble laget på bestilling av Miljøstatus-redaksjonen for visning i Miljøstatus Kart i 2012-2013.

Tema
Vann og vassdrag, Forurensning
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Punkt)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Dag Rosland
Telefon
+4747031605
Tjenester tilknyttet datasettet