DATASETT
Internt datasett

Datasett produsert på bestilling fra Miljøstatus-redaksjonen som viser vassdrag påvirket av kalking. Vektor-datagrunnlaget er N250 innsjøer og elver og ELVIS elvenett fra NVE. Vektor-dataene er brukt til å lage geometri som noenlunde ligner på kartene i rapporten M-413: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Tiltaksovervåking i 2014.

Faglig kontakt var Hanne Hegseth.

Tema
Vann og vassdrag
Administrativt tema
Datasetteier
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Oppdateringsfrekvens
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Helge Tjøstheim
Telefon
+4745246454
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
Datasettet ligger i SDE-basen FellesGeoData under Feature Datasettet "Kalket_vassdrag".