DATASET
Internal dataset

Datasettet inneholder opptelling av moskus (størrelse på flokk) på Dovre tilbake til 2009. Datagrunnlaget er utarbeidet av SNO ved Tord Bretten.

Theme
Administrative theme
Dataset owner
Statens naturoppsyn (SNO)
Database
None
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Precision
Spatial representation
Vector (Points)
Update frequency
Terms
License

Map data downloads

Format Export date Download

Leave feedback
Contact
Name
Lars Christensen
Services connected to the dataset
Important information
Dataene ligger lagret i SDE-basen FellesGeoData under Feature-datasettet "Moskuskart".