DATASETT
Internt datasett

Datasettet inneholder opptelling av moskus (størrelse på flokk) på Dovre tilbake til 2009. Datagrunnlaget er utarbeidet av SNO ved Tord Bretten.

Tema
Administrativt tema
Datasetteier
Statens naturoppsyn (SNO)
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Punkt)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Lars Christensen
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
Dataene ligger lagret i SDE-basen FellesGeoData under Feature-datasettet "Moskuskart".