DATASETT
Internt datasett

Datasettet oppdateres årlig ved at sporlogg for SNO bearbeides av NINA og oversendes til DN for publisering i karttjeneste.

Tema
Administrativt tema
Datasetteier
Fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Linjer)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Kjartan Knutsen
Tjenester tilknyttet datasettet