DATASETT
Internt datasett

Datasett brukt i Miljøverdiprosjektet

Tema
Administrativt tema
Datasetteier
Fagsystem
Miljøverdi
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Oppdateringsfrekvens
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Anne Langaas Gossé
Tjenester tilknyttet datasettet