DATASETT
Internt datasett

Rovdyrtetthet aggregert fra registreringer i Rovbase. Datasettet inneholder aggregerte data basert på DNA-analyse av rovdyrmateriale. For bjørn utføres DNA-analyser basert på prøver samlet inn sommerstid og utover høsten (ettersom bjørnene er i hi på vinteren). For jerv inngår DNA-materiale samlet inn om vinteren der sesongen avsluttes i juni og der analysene gjennomføres på sommer og tidlig høst. For ulv samles det DNA-materiale gjennom en hel vintersesong, dvs fra 1. oktober til 31.mars.

Tema
Rovdyrforvaltning
Administrativt tema
Datasetteier
Viltseksjonen
Fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Raster
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Terje Bø
Tjenester tilknyttet datasettet