DATASETT
Internt datasett

Forvaltningsområder (agglomerasjoner) for luftkvalitet etter EUs luftkvalitetsdirektiv

Tema
Forurensning
Administrativt tema
Prioriterte datasett (INSPIRE)
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Oppdateringsfrekvens
Ikke planlagt
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
xml 19.10.2021 Til portal
Data i reportnet

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Silje Aksnes Bratland
Telefon
+4741616527