DATASETT

I noen forurensede områder har miljøundersøkelser avdekket høyt innhold av miljøgifter i fisk og skalldyr. I slike tilfeller advarer Mattilsynet mot å spise visse typer selvfanget fisk og skalldyr fra områdene.

Tema
Hav og kyst, Forurensning
Administrativt tema
Datasetteier
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Punkt, Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Filgeodatabase 19.10.2021 Til portal
Data kan lastes ned i Miljødirektoratets nedlastningsportal

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Bård Nordbø
Telefon
+4799166289
Tjenester tilknyttet datasettet