DATASET

I noen forurensede områder har miljøundersøkelser avdekket høyt innhold av miljøgifter i fisk og skalldyr. I slike tilfeller advarer Mattilsynet mot å spise visse typer selvfanget fisk og skalldyr fra områdene.

Theme
Marine and costal areas, Pollution
Administrative theme
Dataset owner
Database
None
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Precision
Spatial representation
Vector (Points, Polygons)
Update frequency
Terms

Map data downloads

Format Export date Download
Filgeodatabase 9/27/2021 To portal
Data kan lastes ned i Miljødirektoratets nedlastningsportal

Leave feedback
Contact
Name
Bård Nordbø
Phone
+4799166289
Services connected to the dataset