KARTTJENESTE
Intern karttjeneste

Inneholder kartlag med kommuner og fylker, samt "maskeringslayer".
Benyttes i geocortex og ArcGis online.

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Fylker i Norge (og Svalbard)
Kommuner i Norge (og Svalbard)
Omriss Norge

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Kartklient
Eksempel faktaark

Kategori

Intern kategorisering
Skyggetjenester

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste