SERVICE
Internal map service

Datasettet er et subset av data i Vannmiljø på målinger av tungmetaller i forbindelse med overvåking av avrenning fra nedlagte kisgruver. Målingene er klassifisert og viser kun data fra 2006 og senere.

Datasettet og tilhørende tjenestene ble laget på bestilling av Miljøstatus-redaksjonen for visning i Miljøstatus Kart i 2012-2013.

Layers in the service

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)

Service type ArcGIS-Rest

Technical platform
ArcGIS Server

Map solutions where the service is used

Web map applications
Map client

Category

Internal categorization

Terms

Terms
License

Service changes

Date Change

Leave feedback