KARTTJENESTE
Intern karttjeneste

Datasettet er et subset av data i Vannmiljø på målinger av tungmetaller i forbindelse med overvåking av avrenning fra nedlagte kisgruver. Målingene er klassifisert og viser kun data fra 2006 og senere.

Datasettet og tilhørende tjenestene ble laget på bestilling av Miljøstatus-redaksjonen for visning i Miljøstatus Kart i 2012-2013.

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Kartklient

Kategori

Intern kategorisering

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Gi oss din tilbakemelding