KARTTJENESTE
Intern karttjeneste

Planlagt etablert

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Miljøvedtak
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Kategori

Intern kategorisering
Skyggetjenester

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
20.03.2015 WMS-tjeneste etablert

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste