KARTTJENESTE
Intern karttjeneste

Tjeneste som viser hvor i landet det finnes data for de ulike produktene i Nedlastingsportalen. Det er laget egne workspace på trdefme02 som genererer geometri til oversiktskartene periodisk.

MXD: \\trdearcgis01\ArcMap-filer\Interne_tjenester\Nedlastingsportal_Dekningskart.mxd
FGDB: \\trdearcgis01.pax.local\Kartdata\Nedlastingsportal_Dekningskart.gdb
FME Repository: https://trdefme02.miljodirektoratet.no/fmeserver/repositories#/repo/Nedlastingsportal_Dekningskart

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Advarsler mot sjømat
Arter nasjonal forvaltningsinteresse
Forurenset grunn
Art funksjonsområder
Verdifulle kulturlandskap
Naturtyper utvalgte
Naturtyper
Kartlagte friluftslivsområder
Statlig sikra friluftslivsområder
Foreslåtte naturvernområder
Naturvernområder

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Kategori

Intern kategorisering
Skyggetjenester

Vilkår

Vilkår
Til bruk i Nedlastingsportalen.
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Gi oss din tilbakemelding