KARTTJENESTE
Intern karttjeneste

Datasett med N5000 landareal, forenklet landareal og forenklet maritime grenser. Datasettet brukes av Grunnforurensning 2.0 til å validere at målepunker er registrert på land.

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Kartklient
Eksempel faktaark

Kategori

Intern kategorisering
Skyggetjenester

Vilkår

Vilkår
Til internt bruk
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Gi oss din tilbakemelding