KARTTJENESTE
Intern karttjeneste

Intern tjeneste for Grunnforurensning som viser data fra Vannmiljø sortert på medium. Hver natt mandag-fredag så kjører det en nattjobb på trdefme02 som plukker ut og prosesserer data fra Vannmiljø-databasen. Ferdigprosessert data lagres i en filgeodatabase på \\trdearcgis01.pax.local\Kartdata som tjenesten bruker.

MXD: \\trdearcgis01\ArcMap-filer\Interne_tjenester\Vannmiljo_Grunnforurensning.mxd
FGDB: \\trdearcgis01.pax.local\Kartdata\Vannmiljø-tjeneste til Grunnforurensning.gdb
FME Workspace: https://trdefme02.miljodirektoratet.no/fmeserver/repositories#/repo/FellesGeoData/Vannmiljo-tjeneste_til_Grunnforurensning.fmw
FME Schedule: https://trdefme02.miljodirektoratet.no/fmeserver/schedules#/edit/Grunnforurensning - Oppdater Vannmiljø-tjenesten til Grunnforurensning

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
1000000 Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Kategori

Intern kategorisering

Vilkår

Vilkår
Til bruk i Grunnforurensning
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste