KARTTJENESTE
Intern karttjeneste

Denne karttjenesten vises kun på Miljøstatus. Viser virksomheter fra Forurensningssystemet om disse har utslipp til luft eller vann

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Beskrivelse
Beskrivelse
Beskrivelse

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Kartklient
Eksempel faktaark

Kategori

Intern kategorisering
Test-tjenester

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste