KARTTJENESTE

Dette er en gammel karttjeneste som etter hvert vil bli faset ut og lagt ned. Tjenesten er erstattet med en ny kartjeneste som viser kartlagte forekomster av arter som har nasjonal forvaltningsinteresse.

Gå til ny karttjeneste: artnasjonal

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Funksjonsområde for arter
1:750.000 Map Server Legend
Trekkveier for arter
1:750.000 Map Server Legend
Punktregistreringer av arter
1:750.000 Map Server Legend
Funksjonsområde for marine arter
1:750.000 Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
21.01.2013 Nye felt og endrede feltnavn
Datamodell for karttjeneste er endret og nye feltnavn er lagt til. I tillegg har en del eksisterende felt fått nye navn.
01.07.2011 Nye spesifikasjoner for tjeneste
Karttjenesten etablert på ny serverplattform basert på ArcGIS Server. Nye spesifikasjoner for generell Url, servicename og layernames.
10.11.2010 Målestokksterskel endret til 1:200.000
Pga. utfordringer knyttet til ytelsen (hastigheten) på tjenesten, senkes målestokksterskelen for å sikre best mulig ytelse.
04.05.2009 Målestokksterskel endret til 1:500.000
01.11.2006 Nye tegneregler
Nye tegneregler for alle kartlag
01.10.2003 WMS-karttjeneste etablert
Karttjeneste publisert i forbindelse med lansering av innsynsløsning og karttjenester for Naturbase.

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste