KARTTJENESTE
Intern karttjeneste

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse, tilpasset NIN kartlegging
Viser kun mose, lav, karplanter og sopp.
Trua arter (CR, EN, VU), Nær trua arter (NT) og Fremmede arter

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Brukes i NIN
1:320001

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Kartklient

Kategori

Intern kategorisering
Prosjektbaserte/Ad-hoc tjenester

Vilkår

Vilkår
Intern bruk
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
07.03.2018 Opprettet

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste
Viktige opplysninger
database: trdesql01\artnasjonal_single_sde (egne v_sde_nin_* views)