KARTTJENESTE
Intern karttjeneste

Tjenesten viser områder som er foreslått av Fylkesmennene til kartlegging etter Miljødirektoratets instruks. Forslag meldes inn sent på høsten med tanke på kommende års kartlegging. Innmelding skjer gjennom NiN_Prosjektinnmelding.

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Tjenesten viser områder som er innmeldt/foreslått til kartlegging innen Miljødirektoratets kartleggingsprogrammer for naturtyper og NiN-data. Forslag leveres av Fylkesmannen i applikasjonen NiN-Prosjektinnmelding.
Innmeldte kartleggingsområder NiN

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartklient
Eksempel faktaark

Kategori

Intern kategorisering
Skyggetjenester

Vilkår

Vilkår
til intern bruk. All bruk/gjenbruk må skje ihht. avtale med Miljødirektoratet

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Gi oss din tilbakemelding