KARTTJENESTE

Tjenesten er utdatert og vil fases ut - bruk denne tjenesten i stedet
inngrepsfri natur

Tjenesten viser hvilke områder i Norge som ikke er direkte berørt av tyngre tekniske inngrep. Inngrepsfrie naturområder ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep så som veier, større kraftlinjer, vassdragsinngrep m.fl. Dataene som danner grunnlaget for kartene er hentet fra en rekke nasjonale registre over inngrep, kommuner, fylkesmenn m.fl.

Tjenesten inkluderer oppdatert status per 1988, 1998, 2003, 2008 og 2013. For mer informasjon om datasettet, se høyremeny.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Inngrepsfri natur per januar 2013
Map Server Legend
1 km buffersone rundt inngrepsfri natur
Map Server Legend
Bortfall av inngrepsfri natur mellom 1988 og 2013
Map Server Legend
Bortfall av inngrepsfri natur mellom 1998 og 2013
Map Server Legend
Bortfall av inngrepsfri natur mellom 2003 og 2013
Map Server Legend
Bortfall av inngrepsfri natur mellom 2008 og 2013
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
Geoserver
GetCapabilities

Tjenestetype WFS

Teknisk plattform
Geoserver
GetCapabilities
DescribeFeatureType

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Fritt tilgjengelig, men følgende kilde må oppgis ved publisering:
Miljødirektoratet©INON.01.2013

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
20.03.2013 Oppdatering av data i kartlag
Oppdatering av data til INON 2013
01.11.2011 Nye spesifikasjoner for karttjeneste
Karttjenesten etablert på ny serverplattform basert på Geoserver. Nye spesifikasjoner for generell Url, servicename og layernames.
10.11.2010 Ny målestokksterskel
Målestokksterskel for kartlag endret til 1:1.500.000.
21.12.2009 Oppdatering av data i kartlag
Oppdatering av data til INON 2008
20.12.2009 Endring av navn på karttjeneste
Navn på karttjeneste endret fra WMS_INON03 til WMS_INON
01.12.2004 Oppdatering av data i kartlag
Oppdatering av data til INON 2003
01.10.2002 WMS-tjeneste etablert
WMS-tjeneste etablert for INON 1998

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste