KARTTJENESTE
Intern karttjeneste

Tjenesten viser geometri for kalket laksevassdrag noenlunde like kartene i rapporten M-413: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Tiltaksovervåking i 2014.

Denne tjenesten ble bestilt av Miljøstatus-redaksjonen og vises kun på Miljøstatus Kart.

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Elvestrenger (linjer)
Innsjøer (flater)

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Kartklient
Eksempel faktaark

Kategori

Intern kategorisering

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste
Viktige opplysninger
MXD-fil: V:\TMI\_IF_Karttjenester\kart.miljodirektoratet.no\ArcGIS server\MXD\Prod\Miljostatus\Kalket_laksevassdrag.mxd