KARTTJENESTE
Intern karttjeneste

Testtjeneste for anadrome bestander. Tjenesten er under utvikling og vil bli ferdigstilt tidlig høst 2020

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Anadrom forvaltningsregion
Map Server Legend
Utløpspunkt for anadromt vassdrag
Map Server Legend
Vandringshinder sjøørret
Map Server Legend
Vandringshinder laks
Map Server Legend
Map Server Legend
Bestand laks
Map Server Legend
Bestand sjøørret
Map Server Legend
Anadrom strekning (areal)
Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Kategori

Intern kategorisering
Prosjektbaserte/Ad-hoc tjenester

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste