KARTTJENESTE
Intern karttjeneste

Tjenesten viser moskusflokker på Dovre for hvert år tilbake til 2009. Tjenesten ble bestilt av Miljøstatus-redaksjonen, og kartet vises kun i Miljøstatus Kart.

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Kartklient

Kategori

Intern kategorisering

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste
Viktige opplysninger
MXD-fil: V:\TMI\_IF_Karttjenester\kart.miljodirektoratet.no\ArcGIS server\MXD\Prod\Miljostatus\Moskustelling.mxd