KARTTJENESTE

Karttjenesten viser registrerte forekomster av utvalgte naturtyper som som ble vedtatt av Kongen i Statsråd 13.05.2011 og 07.05.2015 (kystlynghei) etter naturmangfold-lovens § 52. De utvalgte naturtypene omfatter:


  • Slåttemark

  • Slåttemyr

  • Kalksjøer

  • Kalk-lindeskog

  • Hule eiker

  • Kystlynghei


Forskrift og handlingsplaner finner du til høyre i menyen. Forskriften gjelder ikke innenfor verneområder. Forskriften for utvalgte naturtyper gjelder uavhengig av om forekomsten er registrert i Naturbase eller ikke, forutsatt at den fyller kravene i forskriften.

Fylkesmannen vil etter beste evne informere grunneiere og andre tiltakshavere om forekomster av utvalgte naturtyper, og vil kunne bistå dersom det er usikkerhet om hvorvidt en registrert forekomst av en utvalgt naturtype er reell eller ikke.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Map Server Legend
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
25.01.2019 Ny url og endret tjeneste
27.05.2015 Nytt kartlag lagt inn
Kartlag for kystlynghei lagt til
21.01.2013 Nye felt og endrede feltnavn
Datamodell for karttjeneste er endret og nye feltnavn er lagt til. I tillegg har en del eksisterende felt fått nye navn.
01.11.2011 Nye spesifikasjoner for karttjeneste
Karttjenesten etablert på ny serverplattform basert på ArcGIS Server. Nye spesifikasjoner for generell Url, servicename og layernames.
13.05.2011 WMS-karttjeneste etablert
Karttjenesten ble etablert i forbindelse med at utvalgte naturtyper ble vedtatt av Kongen i Statsråd 13.05.2011 etter naturmangfoldlovens § 52.

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste