KARTTJENESTE
Intern karttjeneste

Tjenester for høsting av data fra kommuner for fagsystemet Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv).

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Kartklient
Eksempel faktaark

Kategori

Intern kategorisering
Skyggetjenester

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Gi oss din tilbakemelding