KARTTJENESTE
Intern karttjeneste

Tjenesten inneholder aggregerte data basert på DNA-analyse av rovdyrmateriale. For bjørn utføres DNA-analyser basert på prøver samlet inn sommerstid og utover høsten (ettersom bjørnene er i hi på vinteren).
For jerv inngår DNA-materiale samlet inn om vinteren der sesongen avsluttes i juni og der analysene gjennomføres på sommer og tidlig høst. For ulv samles det DNA-materiale gjennom en hel vintersesong, dvs fra 1. oktober til 31.mars.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Aggregerte data for innsamlet DNA fra 01.10.2018 til 31.03.2019
Ulvetetthet
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA fra 01.10.2017 til 31.03.2018
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA fra 01.10.2016 til 31.03.2017
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA fra 01.10.2015 til 31.03 2016
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA fra 01.10.2014 til 31.03 2015
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA fra 01.10.2013 til 31.03 2014
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA fra 01.10.2012 til 31.03 2013
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA høsten 2018
Bjørnetetthet
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA høsten 2017
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA høsten 2016
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA høsten 2015
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA høsten 2014
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA høsten 2013
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA vinteren 2019
Jervetetthet
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA vinteren 2018
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA vinteren 2017
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA vinteren 2016
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA vinteren 2015
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA vinteren 2014
Map Server Legend
Aggregerte data for innsamlet DNA vinteren 2013
Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Kategori

Intern kategorisering
Prosjektbaserte/Ad-hoc tjenester

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
01.03.2021 Karttjeneste opprettet
Karttjeneste opprettet i driftsmiljø
08.05.2019 Testkarttjeneste opprettet
Karttjeneste opprettet i testmiljø

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste