KARTTJENESTE
Intern karttjeneste

Egen karttjeneste etablert for kartlag som skal være tilgjengelig i saksbehandlerapplikasjonen for Rovbase.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Kategori
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Beitelagskart
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
Geoserver
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Kategori

Intern kategorisering
Skyggetjenester

Vilkår

Vilkår
Kun til bruk for Rovbase
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
07.02.2013 Nytt kartlag lagt inn
Kartlag for byttedyrkategoriar som brukes til beregning av gaupe familiegrupper
05.11.2012 Nytt kartlag lagt inn
Kartlag med SNO-sporlogg for 2012 lagt inn.
05.09.2012 Oppdatering av data i kartlag
Kartlagene for yngleområder fjernet fra tjeneste. Disse ligger nå i tjenesten for forvaltningsområder rovdyr.
23.02.2011 WMS-tjeneste etablert
Wms-tjeneste etablert i forbindelse med driftssetting av ny kartfunksjonalitet i Rovbase.

Gi oss din tilbakemelding