Om kartkatalogen

Velkommen til Miljødirektoratet sin offisielle kartkatalog. Her finner du informasjon om datasett og tilhørende karttjenester for publikum, saksbehandlere og planleggere innenfor natur- og miljø. Katalogen inneholder detaljert informasjon om hvilke tekniske parametere som er nødvendig for å ta karttjenestene i bruk, og hvilke spesifikasjoner og håndbøker som gjelder for de aktuelle datasettene. Informasjonen gir deg oversikt over våre fagområder, datasett og tilhørende karttjenester, samt teknisk informasjon om hvordan du kan bruke karttjenestene i dine egne kartapplikasjoner. Noen av datasettene er tilgjengelig for nedlasting.

Alle kan fritt bruke våre data Miljødirektoratet har etablert karttjenester for flere datasett i våre fagsystem. Alle kan fritt bruke våre data, eller implementere våre karttjenester i eksterne løsninger, men under følgende forutsetninger: Miljødirektoratet skal varsles og godkjenne bruken av tjenestene i applikasjoner etc. Dette skal registreres i et eget registreringsskjema (se meny). Alle innmeldte vil automatisk få informasjon om etablering av nye eller ved endring av eksisterende datasett og karttjenester fra Miljødirektoratet. Ved bruk og publisering av våre kartdata eller karttjenester skal Miljødirektoratet alltid være oppgitt som kilde til datasettene som blir benyttet.Gi oss din tilbakemelding