Om kartkatalogen

Informasjon om Miljødirektoratets geografiske datasett.

Innholdet i Kartkatalogen oppdateres av Miljødataseksjonen.Gi oss din tilbakemelding