Ny kartkatalog for Miljødirektoratet

Fra 1. juli 2013 er Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) slått sammen til Miljødirektoratet. I den forbinelse lanseres også en kartkatalog hvor alle fagområder, datasett og karttjenester fra de to tidligere direktoratene nå er inkludert.

Sammenslåingen av KLIF og DN betyr at et betydelig antall karttjenester for en rekke fagområder innen miljø nå blir publisert fra det nye Miljødirektoratet.
Det vil foreløpig ikke bli gjort endringer på de tekniske spesifikasjonene for tjenestene (url-er og lignende), så for våre brukere vil det ikke være nødvendig å gjøre endringer på det tekniske oppsettet for tjenester som tidligere ble publisert fra KLIF og DN.

Publisert
01.07.2013