Varsel om endring av wms-tjeneste for INON

I forbindelse med publisering av ny status (per januar 2013) for datasettet inngrepsfrie naturområder i Norge (INON), vil Miljødirektoratet gjøre endringer i relaterte tjenester på tidspunktet for publisering av nytt datasett.

Gjeldende tjenester avsluttes den 30. april 2014:


 • inon:inon08_kjentefeil

 • inon:inon_1km_2008

 • inon:inon_2008

 • inon:inon_2008_1km

 • inon:inon_2008_bortfall_1988

 • inon:inon_2008_bortfall_1998

 • inon:inon_2008_bortfall_2003Ved publisering av ny status per 2013 er de nevnte tjenestene kun å regne som historiske data.

Følgende tjenester opprettes ved publisering av INON 2013:


 • inon:inon_feil

 • inon:inon

 • inon:inon_buffer_1km

 • inon:inon_endring_1988

 • inon:inon_endring_1998

 • inon:inon_endring_2003

 • inon:inon_endring_2008

 • inon:inon_endring_nye
Kartkatalogen hos Miljødirektoratet vil bli oppdatert ved publisering av INON 2013. Informasjon om avsluttede tjenester fjernes samtidig fra kartkatalogen.

Publisert
29.01.2014