Endring av wms-tjeneste for INON

I forbindelse med publisering av ny status (per januar 2013) den 20.03.2014 for datasettet inngrepsfrie naturområder i Norge (INON), har Miljødirektoratet gjort endringer i relaterte tjenester på tidspunktet for publisering av nytt datasett.Følgende tjenester er opprettet ved publisering av INON 2013:


  • inon:inon

  • inon:inon_buffer_1km

  • inon:inon_endring_1988

  • inon:inon_endring_1998

  • inon:inon_endring_2003

  • inon:inon_endring_2008
Ved publisering av ny status per 2013 er de gamle tjenestene kun å regne som historiske data. Disse vil være i drift til 30.04.2014.
Karttjeneste for INON

Publisert
20.03.2014