Nye produktspesifikasjoner fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har fått godkjent tre nye produktspesifikasjoner i henhold til gjeldende krav og innhold i SOSI del 1 versjon 5.0:
SOSI-kontroll og SOSI-vis er oppdatert med def-filer for spesifikasjoner i gruppen Miljødir. Gjeldende SOSI-versjon av spesifikasjonene er 4.5.

http://sosi.geonorge.no/Produktspesifikasjoner/

Publisert
25.11.2014