Ny versjon av Miljødirektoratets nedlastingsportal

Miljødirektoratet lanserer fredag 5. desember 2014 en ny versjon av nedlastningsportalen for miljødata. Den nye versjonen inneholder flere funksjoner som skal bidra til å gjøre datauttak enklere og mer effektivt, samt nye produkter for nedlastning.

Den nye versjoner inneholder følgende endringer:


  • du kan bestille flere produkter samtidig

  • produktene som velges i forhåndsvisninga vil automatisk bli lagt til i bestillinga

  • to nye produkter lanseres i portalen: Kartlagte friluftslivsområder og Forurenset grunn

  • faktaark link genereres for hvert kartobjekt

  • for produkter med nye SOSI-spesifikasjoner er leveransen i henhold til ny versjon

  • filnavn har datoreferanse for uttak

  • det leveres produktark som beskriver datasettene der det er tilgjengelig

  • skjema for logging av bruk er endret, sli at Miljødirektoratet skal få bedre statistikk for hvordan miljødata brukes
Du kan laste ned SOSI og ESRI Geodatabaser for alle tilgjengelige datasett i valgfritt koordinatsystem. Alle data er fritt tilgjengelig (Norsk Lisens for åpne data). Eksport kan gjøres på grunnlag av fylke/kommune eller utsnitt i kartet. Det er ingen begrensning i hvor store utsnitt du ønsker for uttrekk. Miljødirektoratet vil fortløpende legge ut nye produkter og formater i portalen.Nettadresse for nedlasningsportal: http://karteksport.miljodirektoratet.no

Publisert
05.12.2015