Varsel om endringer i wms-tjenestene som publiserer viktige naturtyper

Torsdag 12. februar 2015 vil Miljødirektoratet gjøre endringer i wms-tjenestene som publiserer viktige naturtyper. Punktdata for marine naturtyper vil bl tatt ut av de tjenestene der disse er inkludert i dag.

Punktdata for marine naturtyper er i dag inkludert i følgende karttjenester:


  • naturtyper_naturbase

  • naturtyper_klasser_naturbase
Endringen vil også medføre at punktdata for marine naturtyper ikke lenger blir tilgjengelig i Naturbase kart.

Publisert
27.01.2015