Varsel om utfasing av karttjenester for artsdata

Den 16. februar 2015 lanserer Miljødirektoratet en ny karttjeneste for arter som har nasjonal forvaltningsinteresse. I den forbindelse vil tre karttjenester bli faset ut i løpet av våren 2015.

Følgende karttjenester vil bli faset ut og lagt ned 18. mai 2015:


  • art_prioriterte

  • villrein


Følgende karttjeneste vil bli faset ut og lagt ned etter 1. juni 2015 (endelig dato ikke bestemt)

  • art_naturbase


Dataene fra tjenestene som blir lagt ned er overført til den nye karttjenesten for arter som har nasjonal forvaltningsinteresse.


Ny karttjeneste: artnasjonal.

Publisert
16.02.2015