Nye produktspesifikasjoner og nedlastingsprodukter

Miljødirektoratet har fått godkjent fem nye produktspesifikasjoner i henhold til gjeldende krav og innhold i SOSI del 1 versjon 5.0. Alle datasettene er en del av DOK – det offentlige kartgrunnlaget.

De fem produktspesifikasjonene gjelder følgende datasett:


Tilpasning til nye modeller i nedlastingsportalen (http://karteksport.miljodirektoratet.no) er under ferdigstilling, og det vil bli sendt ut informasjon etterhvert som nye produkter er klare.SOSI-kontroll og SOSI-vis er oppdatert med def-filer for spesifikasjoner i gruppen Miljødir. Gjeldende SOSI-versjon av spesifikasjonene er 4.5.
http://sosi.geonorge.no/Produktspesifikasjoner

Publisert
16.04.2015