Varsel om utfasing av datasett og karttjeneste for pilegrimsleden

Den 1. juni 2015 legger Miljødirektoratet ned datasettet pilegrimsleden og tilhørende kartlag i karttjeneste.

Pilegrimsleden publiseres i dag i følgende karttjeneste:


  • friluftslivFra og med 1. juni vil pilegrimsleden ikke lenger være et kartlag i denne tjenesten.

Publisert
16.04.2015