Nytt om nedlasting - oppdatering av Viktige Naturtyper

Datasettet viktige naturtyper er oppdatert i nedlastingsportalen. Produktet leveres som åpne data på formatene SOSI eller Geodatabase med NLOD-lisens (Norsk Lisens for Offentlige data).

Nytt i produktet er blant annet:


  • Lenke til faktaark på objektene

  • Distribusjon av flere egenskaper

  • Endring av parameternavnet ID til Ident


Nedlastingsproduktet følger gjeldende produktspesifikasjon for viktige naturtyper, versjon 20141201.Lenke til nedlastingsportalen: http://karteksport.miljodirektoratet.no.Lenke til produktspesifikasjon: Viktige naturtyper (01.12.2014) (pdf)).

Publisert
16.04.2015