Kystlynghei (coastal heath) New map layer in map service for habitat types

7. mai 2015 vedtok Kongen i Statsråd at kystlynghei har status som ny utvalgt naturtype og Miljødirektoratet har lagt inn denne naturtype som et nytt kartlag i karttjenesten for utvalgt naturtyper (naturtyper_utvalgte) fra Naturbase.

De tekniske spesifikasjonene for karttjenesten finner du herLeave feedback
Published
5/28/2015