Ny versjon av Miljødirektoratets kartkatalog

Miljødirektoratet lanserte 6. april 2016 en ny versjon av kartkatalogen.

Den nye versjonen av kartkatalogen skal gjøre det enklere for brukerne å raskt finne informasjon om datasett og tjenester som publiseres av Miljødirektoratet. Det er også mulig å registrere seg for å få tilsendt informasjon om nye datasett og karttjenester eller endringer i de eksisterende.

Publisert
06.04.2016